Cây Ớt – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
CÁC PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH HÉO VÀNG TRÊN CÂY ỚT

Tác nhân: Do nấm Fusarium oxysporum   Tên tiếng Anh: Fusarium wilt Triệu chứng gây hại: - Bệnh thường gây hại giai đoạn cây con đến ra hoa, quả.  - Triệu chứng điển hình là lá biến vàng và héo dần
Read More
BỆNH NẤM MỐC BỘT
Cây Ớt

BỆNH NẤM MỐC BỘT

BỆNH NẤM MỐC BỘT TRÊN CÂY ỚT Mầm bệnh: Leveillula taurica (giai đoạn bất toàn = Oidiopsis taurica) CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Nấm mốc bột chủ yếu ảnh hưởng đến lá cây ớt. Mặc dù bệnh thường
Read More
BỆNH ĐỐM HOẠT TỬ TRÊN CÂY ỚT
Cây Ớt

BỆNH ĐỐM HOẠT TỬ TRÊN CÂY ỚT

BỆNH ĐỐM HOẠT TỬ TRÊN CÂY ỚT Mầm bệnh: Vi rút đốm hoại tử (INSV) trong nhóm tospovirus CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Triệu chứng trên những cây ớt nhiễm vi rút đốm hoại tử bao gồm các đốm vàn
Read More
BỆNH KHẢM DƯA CHUỘT
Cây Ớt

BỆNH KHẢM DƯA CHUỘT

BỆNH KHẢM DƯA CHUỘT TRÊN CÂY ỚT Mầm bệnh: Vi rút khảm dưa chuột cucumovirus (CMV) CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Các triệu chứng trên những cây ớt nhiễm vi rút khảm dưa chuột cucumovirus có
Read More
BỆNH XOĂN LÁ CẢI TRÊN CÂY ỚT
Cây Ớt

BỆNH XOĂN LÁ CẢI TRÊN CÂY ỚT

TÁC NHÂN GÂY BỆNH Vi rút xoăn lá cải geminivirus (BCTV) CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Các giống của những cây ớt nhiễm bệnh bị ngắn lại, dẫn đến cây ớt bị cực kỳ còi cọc. Phần trên của các cây nhiễ
Read More
BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG
Cây Ớt

BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG

BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG TRÊN CÂY ỚT CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Những triệu chứng điển hình của các cây ớt nhiễm vi rút khảm linh lăng alfalfa mosaic là một vết khảm màu vàng hoặc hơi trắng đặc tr
Read More