NHÓM MỚI – AGRICULTURE
HOẠT CHẤT AMISULBROM LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT AMISULBROM LÀ GÌ?

Tên hóa học:  3 - [(3-bromo-6-flooro-2-metyl-1H-indol-1-yl) sulfonyl] -N, N-dimetyl-1H-1,2,4-triazole-1-sulfonamit Tính chất: Ít độc với người và môi trường. Đặc hiệu với các nấm lớp Oomycetes(Phyt
Read More