Nhóm Cúc Tổng Hợp – Pyrethroid – AGRICULTURE
THUỐC TRỪ SÂU GỐC PYRETHROIT (GỐC CÚC TỔNG HỢP) 
Bài Viết Chọn Lọc

THUỐC TRỪ SÂU GỐC PYRETHROIT (GỐC CÚC TỔNG HỢP) 

Nhóm này dễ bay hơi và phân hủy nhanh trong môi trường, độc với động vật thuỷ sinh, ký sinh và thiên địch, không hỗn hợp với các thuốc có chứa kiềm và có một số hoạt chất sau: CYPERMETHRIN ALPHA CYP
Read More