CÁC BƯỚC SÓNG CÂY CẦN ĐỂ HẤP THỤ – AGRICULTURE
Tin tức

CÁC BƯỚC SÓNG CÂY CẦN ĐỂ HẤP THỤ

Posted On February 24, 2020 at 8:55 pm by / Comments Off on CÁC BƯỚC SÓNG CÂY CẦN ĐỂ HẤP THỤ

CÁC BƯỚC SÓNG CÂY CẦN ĐỂ HẤP THỤ.

Đối với nhiều bạn lần đầu tiếp xúc với đèn bổ sung quang hợp cho cây sẽ có thắc mắc là không biết bước sóng nào là phù hợp để bổ sung cho cây trong trường hợp cây trồng ở khu vực thiếu nắng.

…………………………..

Một số câu hỏi thường gặp.

1. Đèn ánh sáng trắng có sử được không bạn?

2. Đèn màu vàng giống như đèn chiếu thanh long chắc được rồi hen?

3. Loại bước sóng đỏ xanh, toàn quang phổ là như thế nào vậy?

………………………….

Trước tiên sẽ nói sơ qua về bước sóng ánh sáng mà cây hấp thụ tốt nhất trong dãy quang phổ mắt người nhìn thấy.

– Bước sóng đầu tiên là xanh dương : 450nm ( là đỉnh sóng ) – hổ trợ cây tích nước trên bề mặt và tích dinh dưỡng.

Buoc-song-450nm

– Bước sóng thứ 2 là đỏ : 620nm ( là đỉnh sóng) – hổ trợ cây vươn đọt và ra hoa.
buoc-song-620nm

– Ngoài ra còn 1 số bước sóng khác hổ trợ quá trình phát triển của cây như là đỏ xa giúp cây vươn cao… và có luôn dãy bước sóng xanh lá- hổ trợ 1 phần quang hợp.

– Ánh sáng toàn quang phổ là ánh sáng trong đó gồm 1 dãy quang phổ trãi dài từ xanh đến đỏ có những tỉ lệ khác nhau.

 

–> vậy đèn bổ sung quang hợp cho cây hoặc thay thế ánh sáng mặt trời nên dùng loại nào. Phối hợp xanh đỏ, hoặc toàn quang phổ đều được, nhưng phải đảm bảo đúng bước sóng cây hấp thụ và cường độ.