ĐẤT KIỀM LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

ĐẤT KIỀM LÀ GÌ?

Posted On October 6, 2019 at 6:45 pm by / Comments Off on ĐẤT KIỀM LÀ GÌ?

Đặc điểm và ảnh hưởng của đất đối với cây trồng:

+ Đất có tính hơi kiềm.

+ Thích hợp cho việc trồng các loại cây họ đậu.

+ Các nguyên tố Mangan (Mn), Sắt (Fe)…bị giảm khả năng hòa tan gây sự mất cân bằng với Canxi (Ca) dẫn đến cây trồng bị vàng ở những bộ phận tăng trưởng mới.

+ Tỷ lệ vi sinh vật gây bệnh thối rễ trên họ rau thập tự giảm trên loại đất này.

Biện pháp tác động:

Nếu muốn giảm độ kiềm có thể bổ sung các nguyên tố gây axit hóa như: Lưu huỳnh, sắt sunphat, ….

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033