CÁC BIỆN PHÁP DIỆT SÂU HẠI THUỘC BỘ CÁNH VẢY: SÂU KEO MÙA THU, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU KHOANG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC BIỆN PHÁP DIỆT SÂU HẠI THUỘC BỘ CÁNH VẢY: SÂU KEO MÙA THU, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU KHOANG

Posted On August 17, 2019 at 10:55 pm by / Comments Off on CÁC BIỆN PHÁP DIỆT SÂU HẠI THUỘC BỘ CÁNH VẢY: SÂU KEO MÙA THU, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU KHOANG

Biện pháp canh tác: 

Gieo trồng tập trung, gọn vụ, không rải vụ; Làm sạch cỏ dại xung quanh ruộng ngô;  Làm đất kỹ, phơi khô đất để diệt sâu non, nhộng trong đất và giúp thiên dễ tìm diệt sâu trước khi gieo trồng; Luân canh cây ngô – lúa nước.

Biện pháp thủ công:

 Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, đặc biệt ở giai đoạn ngô 2 – 5 lá, ngắt ổ trứng, bắt sâu non vào sáng sớm hoặc chiều tối khi mật độ sâu thấp; Sử dụng tro bếp hoặc nước xà phòng loãng đổ vào nõn ngô để diệt sâu non.

Biện pháp sử dụng các giống kháng sâu:

Sử dụng các giống ngô chuyển gen kháng sâu non bộ cánh vảy;  Lựa chọn sử dụng các giống ngô ít bị sâu gây hại.

Biện pháp sinh học: 

Sử dụng các chế phẩm nấm xanh, vi khuẩn Bt, Vi-rus NPV phun trù khi sâu tuổi nhỏ; Cải thiện hệ sinh thái, tạo điều kiện cho các loài thiên địch phát huy vai trò kiểm soát số lượng quần thể của sâu.

Biện pháp sử dụng các loại bẫy bả: 

Bẫy bả chua ngọt, bẫy pheromone, bẫy ánh sáng, bẫy dính màu vàng; Bẫy cây trồng (trồng sớm 1 diện tích ngô ngọt để hấp dẫn sâu, sử dụng bẫy bả chua ngọt diệt trưởng thành, ngắt ổ trứng, diệt sâu non trên diện tích bẫy cây trồng…).

Biện pháp hóa học: 

Sử dụng khi đa số sâu non tuổi 1 – 3 (giai đoạn ngô 2  – 5 lá) – Phun nhắc lại sau phun lần 1 từ 5 – 7 ngày; – Sử dụng các hoạt chất như Bacilus thuringiensis, Spinetoram, Indoxacorb, Lufenuron,  Abamectin, Emamectin, Nereistoxin, Cartap, Azadirachin – Phun vào chiều mát, sử dụng vòi chụp vặn vào đầu bép, phun có điểm dừng (phun chụp bào nõn cây ngô)…