HOẠT CHẤT TEBUCONAZOLE LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT TEBUCONAZOLE LÀ GÌ?

Posted On July 16, 2019 at 6:12 pm by / Comments Off on HOẠT CHẤT TEBUCONAZOLE LÀ GÌ?

Tebuconazole (công thức hóa học C16H22CLN3O) 98 %: 51,1g. Hoạt chất cũng là một triazole, có khả năng diệt nấm toàn thân, nó hấp thụ nhanh vào các bộ phận dinh dưỡng của cây.

Hoạt chất phá vỡ chức năng màng, ức chế sinh tổng hợp sterol của nấm, nó có khả năng điều hòa sinh trưởng, bảo vệ cây trồng. Với nhiệt độ nóng chảy cao( 102,4oC), lại ít tan trong nước, hoạt chất rất ít ảnh hưởng tới môi trường.