HOẠT CHẤT FENPROPATHRIN LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

HOẠT CHẤT FENPROPATHRIN LÀ GÌ?

Posted On July 15, 2019 at 4:38 pm by / Comments Off on HOẠT CHẤT FENPROPATHRIN LÀ GÌ?

Thuốc chứa hoạt chất Fenpropathrin 10%. Thuốc có tác dụng tiếp xúc, thấm sâu mạnh, hiệu quả diệt trừ cao đối với nhiều loại sâu và nhện hại trên nhiều loại cây trồng như: nhện lông nhung hại vải, rệp hại bông, cam quýt…

– Hướng dẫn sử dụng: Với nhện lông nhung hại vải, pha 20-25ml thuốc với 8-10 lít nước phun kỹ trên tán, đặc biệt là mặt dưới lá với liều dùng 0,75-1 lít/ha (320-400 lít nước thuốc/ha).

– Với rệp hại bông, cam quýt, pha 25-35ml thuốc với 8-10 lít nước, phun kỹ trên tán với lượng dùng 1-1,5l/ha (320-400 lít nước thuốc/ha).