CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT CHLOROTHALONIL – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT CHLOROTHALONIL

Posted On June 29, 2019 at 9:20 pm by / Comments Off on CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT CHẤT CHLOROTHALONIL

Tác động đa điểm, tạo ảnh hưởng lên hệ men tham gia tiến trình trao đổi chất ở nấm. Ngăn cản sự nảy mầm của bào tử, gây hại cho màng tế bào nấm bệnh. Bào tử nhiễm thuốc không nảy mầm, mọc khuẩn ty và bị khô chết trên bề mặt lá.