BIURÉT (BIURÊ) LÀ GÌ? – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

BIURÉT (BIURÊ) LÀ GÌ?

Posted On May 28, 2019 at 7:30 am by / Comments Off on BIURÉT (BIURÊ) LÀ GÌ?

Urê: Công thức hóa học [CO(NH2)2] chứa 44 – 48% N nguyên chất là loại phân có tỷ lệ N cao nhất được dùng phổ biến hiện nay, có loại tinh thể, có loại dạng viên màu trắng, màu vàng, màu xanh không mùi dễ hút ẩm.

Trong quá trình SX urê thường tạo thành chất Biurê [NH2NH)CO2)] là một chất độc hại với cây trồng. Tỷ lệ Biurê trong phân urê không được quá 3% trên các bao bì thường ghi tỷ lệ % N trung bình là 46% đạm nguyên chất.