LÂN 86 – CHUYÊN TẠO MẦM HOA VÀ KÍCH THÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

LÂN 86 – CHUYÊN TẠO MẦM HOA VÀ KÍCH THÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT

Posted On January 15, 2019 at 8:23 pm by / Comments Off on LÂN 86 – CHUYÊN TẠO MẦM HOA VÀ KÍCH THÍCH RA HOA ĐỒNG LOẠT

Thành phần:

Molybdenum (Mo): 50ppm, bổ sung Lân 86 và các chất hoạt hoá quá trình tạo mầm hoa.

Công dụng:

Sản phẩm chuyên dùng trong giai đoạn tạo mầm hoa, xử lý ra hoa nghịch vụ, ra hoa theo ý muốn, đặc biệt không bị cháy lá.

Tạo mầm hoa cực nhanh, mầm hoa lớn, mập.

Hỗ trợ thúc ra hoa đồng loạt, kích vọt hoa nhanh.

Hạn chế ra hoa không đều, nghẹn hoa, ra hoa lọt sọt.

Cây khoẻ đề kháng các loại dịch hại, bệnh ngủ ngày, vàng lá, thối rễ sinh lý.

Kích rễ cây phát triển nhiều, giúp cây khoẻ mạnh, không đổ ngã, năng suất cao vượt trội.

hdsd lan 86

Tư vấn kỹ thuật: 0933.067.033