VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRỊ BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRỊ BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Posted On July 24, 2018 at 6:59 am by / Comments Off on VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRỊ BỆNH THỐI TRÁI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Mời các bạn xem 2 Video sau để nắm được Triệu chứng, Nguyên nhân và Cách trị bệnh thối trái trên cây sầu riêng:

Phần 1:

Phần 2:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033