VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) DO NẤM MELIOLA COMMIXTA GÂY RA – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) DO NẤM MELIOLA COMMIXTA GÂY RA

Posted On July 21, 2018 at 5:46 pm by / Comments Off on VIDEO HƯỚNG DẪN CÁCH TRỊ BỆNH MUỘI ĐEN (BỒ HÓNG) DO NẤM MELIOLA COMMIXTA GÂY RA

Mời các bạn xem Video sau để nắm được Cách sử dụng thuốc để trị bệnh Bồ hóng (Muội đen) trên cây trồng:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033