VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRỊ BỆNH GHẺ NHÁM TRÊN CÂY CÓ MÚI (CITRUS SCAB) – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRỊ BỆNH GHẺ NHÁM TRÊN CÂY CÓ MÚI (CITRUS SCAB)

Posted On July 17, 2018 at 8:09 am by / Comments Off on VIDEO HƯỚNG DẪN KĨ THUẬT TRỊ BỆNH GHẺ NHÁM TRÊN CÂY CÓ MÚI (CITRUS SCAB)

Mời các bạn xem Video sau để nắm được Triệu chứng, Nguyên nhân và Cách trị bệnh ghẻ nhám trên nhóm cây có múi:

Phần 1:

Phần 2:

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033