CÁCH TRỊ BỆNH THAN ĐEN TRÊN CÂY HÀNH – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH THAN ĐEN TRÊN CÂY HÀNH

Posted On July 9, 2018 at 12:05 am by / Comments Off on CÁCH TRỊ BỆNH THAN ĐEN TRÊN CÂY HÀNH

Triệu chứng: 

Trên lá hành, hoặc trên củ hành thường có những sọc đen chạy dọc theo lá hoặc củ. 

Nguyên nhân: do nấm Urocystis cepulae gây ra

Nấm lưu tồn trong đất, tấn công vào cây con rất sớm khi cây chưa nhú khỏi mặt đất. Bệnh lan từ tử diệp đến các lá thật, vết bệnh chạy dọc thành màu đen dưới biểu bì và vết bệnh phồng lên.

Bệnh còn gây hại nặng trong giai đoạn sau thu hoạch ở hành củ, làm lớp biểu bì ngoài của củ có những sọc đen, sau đó lan dần ra, làm củ bị teo tóp lại, nhất là giai đoạn tồn trữ.

Phòng trừ:

– Khử hạt trước khi trồng bằng Zineb 10 gram/1kg hạt giống.

– Chọn giống (củ) tốt không bị bệnh.

– Phun thuốc ZINCOPPER 50WP, CAROSAL 50SC, CANAZOLE SUPER 320EC, Metalaxyl, Benlate…

– Phun 7 – 10 ngày/1lần.

– Phun thuốc BENLATE 50WP (25gram/8 lít) 15 ngày trước thu hoạch củ.