CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ĐEN TRÊN CÂY PHONG LAN – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ĐEN TRÊN CÂY PHONG LAN

Posted On July 7, 2018 at 6:21 pm by / Comments Off on CÁCH TRỊ BỆNH THỐI ĐEN TRÊN CÂY PHONG LAN

Tên khoa học: Phytophthora palmivora

Đặc điểm triệu chứng bệnh thối đen ngọn

Triệu chứng bệnh thối đen ngọn

Triệu chứng bệnh thối đen ngọn

Vết bệnh ban đầu là một điểm nhỏ dạng hình bất định, ủng nước, màu nâu đen. Bệnh hại chủ yếu trên lá non, ngọn và chồi cây lan, làm đỉnh bị thối nhũn lan dần xuống dưới làm lá và cuống lá bị thốim, lá dễ rụng.

Bệnh thối đen ngọn có thể hình thành dịch trong điều kiện có ẩm độ cao (giọt nước, giọt sương, mưa phùn) và nhiệt độ thấp (trên dưới 200C). Vì vậy cần chú ý theo dõi phát hiện sớm để phòng trừ.

Nguyên nhân gây bệnh: Do nấm Phytophthora palmivora gây ra.

Biện pháp phòng trừ bệnh thối đen ngọn

Cắt bỏ ngọn bị thối rồi phun thuốc diệt nấm có hoạt chất Thiram (Carboxin, Thiram), Benomyl hay Validamycin.

thiram

validacin

avalin 5sl