PHÒNG TRỪ BỆNH ĐỐM PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY THANH LONG – AGRICULTURE