NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 31 – CAM VĂN CHẤN – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 31 – CAM VĂN CHẤN

Posted On September 24, 2017 at 9:50 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 31 – CAM VĂN CHẤN

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 31 – CAM VĂN CHẤN

Với diện tích trồng 1.045ha, cho sản lượng từ 6.000 – 7.000 tấn/năm, cam Văn Chấn với vị ngọt mát, múi mọng nước, hiện nay đã trở thành sản phẩm được người tiêu dùng trong nước ưa chuộng.