NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 25 – THỊT CHUA THANH SƠN – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 25 – THỊT CHUA THANH SƠN

Posted On September 24, 2017 at 6:02 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 25 – THỊT CHUA THANH SƠN

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 25 – THỊT CHUA THANH SƠN

Xuất phát từ một món ăn của người Mường, với mục đích để cất giữ món ăn được lâu hơn mà người ta nghĩ ra cách trộn thính ngô vào thịt, rồi cất thịt trong ống nứa. Ngày nay, từ công thức truyền thống, thịt chua đã được sản xuất theo mô hình đạt chuẩn vệ sinh ATTP để tới tay được với nhiều người tiêu dùng hơn.


https://www.youtube.com/watch?v=BVLmfpzk6ds&feature=youtu.be