NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 22 – ỔI LÊ BẮC NINH – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 22 – ỔI LÊ BẮC NINH

Posted On September 24, 2017 at 12:09 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 22 – ỔI LÊ BẮC NINH

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 22 – ỔI LÊ BẮC NINH

Những quả ổi ngon, giòn, ít hạt, có lớp vỏ sáng được trồng hoàn toàn theo quy chuẩn VietGap. Với sản lượng trung bình 30 tấn/ha mỗi năm, quả ổi sạch tại đây sau khi thu hái được sơ chế vận chuyển đến khắp hệ thống siêu thị tại Bắc Ninh, Hà Nội.