NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 21 – BÁNH ĐA KẾ – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 21 – BÁNH ĐA KẾ

Posted On September 23, 2017 at 11:19 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 21 – BÁNH ĐA KẾ

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 21 – BÁNH ĐA KẾ

Ngày hôm nay, hãy cùng chuyến xe NNS đi theo lời kể của những câu chuyện kể về thăm phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang – quê hương của chiếc Bánh Đa Kế nổi tiếng. Miếng bánh giòn tan như tiếng cười, béo mùi lạc vừng, mùi gạo mới quê hương chuyên trở trong mình không biết bao nhiêu tâm tình của người dân Dĩnh Kế.


https://www.youtube.com/watch?v=pah97QKv2LI