NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 17 – MẬT ONG DƯỢC LIỆU – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 17 – MẬT ONG DƯỢC LIỆU

Posted On September 23, 2017 at 9:20 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 17 – MẬT ONG DƯỢC LIỆU

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 17 – MẬT ONG DƯỢC LIỆU

“Đặc điểm của mật ong thật là tỷ lệ kết tinh rất cao, nhưng mật vẫn lỏng, không bị cô đặc lại như mật ong giả. Mật ong nuôi từ đường là khi kết tinh, sẽ cứng lại, để ra ngoài nhiệt độ cao sẽ không tan chảy, trong khi mật ong thật cũng có kết tinh, nhưng chỉ cần để ra ngoài nắng một lúc là lại trở về bình thường” – Anh Cháng Thìn Lù, thành viên hội sản xuất mật ong, Quản Bạ Mùa nào thức nấy, những chú ong chăm chỉ ngày ngày hút mật từ cây hoa rừng, cùng với những cây Kim Ngân, Bạch Chỉ, Đương Quy, Hà Thủ Ô trồng quanh vườn, cho chất lượng mật ong sánh đặc, thơm, ngon và bổ dưỡng.