NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 13 – RAU AN TOÀN TAM GIANG – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 13 – RAU AN TOÀN TAM GIANG

Posted On September 23, 2017 at 7:45 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 13 – RAU AN TOÀN TAM GIANG

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 13 – RAU AN TOÀN TAM GIANG

Từ nguồn đất, nước đã được kiểm tra đạt chuẩn, quy trình trồng tuân thủ 25 quy định trong sản xuất rau an toàn, chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, những cây rau an toàn này hiện được tiêu thụ chủ yếu trong tỉnh Bắc Ninh và Hà Nội.


https://www.youtube.com/watch?v=OllMY5G5H5k&feature=youtu.be