NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 4 – CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 4 – CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG

Posted On September 22, 2017 at 4:13 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 4 – CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 4 – CHÈ SHAN TUYẾT HÀ GIANG

Đi cùng chiều dài lịch sử của dân tộc Việt từ ngàn xưa, không thể nào bỏ quên ấm trà nóng – mở đầu mỗi câu chuyện. Hãy cùng chuyến xe của NNS tới tận vùng núi cao Hà Giang, đi giữa những con đường đắm trong sương chớm đông để cùng khám phá một trong những loại cổ trà quý của đất Việt – Chè Shan Tuyết.