NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 12 – THANH LONG RUỘT ĐỎ LẬP THẠCH – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 12 – THANH LONG RUỘT ĐỎ LẬP THẠCH

Posted On September 22, 2017 at 6:47 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 12 – THANH LONG RUỘT ĐỎ LẬP THẠCH

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 12 – THANH LONG RUỘT ĐỎ LẬP THẠCH

Là một giống cây trồng có năng suất cao, cây thanh long ruột đỏ trồng theo quy trình VietGap tại huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc đã và đang phát triển tốt với năng suất 18 tấn/ha. Năm qua, sản lượng thanh long ruột đỏ trên toàn huyện đạt hơn 2000 tấn, huyện Lập Thạch đang dự định triển khai dự án chuỗi sản xuất thanh long đỏ, nhân rộng thêm diện tích trồng. Để những quả thanh long thơm, ngọt, mẫu mã đẹp, năng suất cao này trở thành loại nông sản chủ lực phát triển kinh tế của huyện.