NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 11 – HẢI SẢN KHAI THÁC TẠI NAM ĐỊNH – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 11 – HẢI SẢN KHAI THÁC TẠI NAM ĐỊNH

Posted On September 22, 2017 at 5:36 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 11 – HẢI SẢN KHAI THÁC TẠI NAM ĐỊNH

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 11 – HẢI SẢN KHAI THÁC TẠI NAM ĐỊNH

Nam Định có đường bờ biển dài cả ngàn km với nhiều loại hải sản phong phú. Những năm gần đây, để đáp ứng nhu cầu thị trường, tại đây đã có nhiều mô hình khai thác và cung cấp hải sản theo chuẩn vệ sinh ATTP. Hãy cùng chuyến xe NNS kỳ này ghé thăm một làng chài tại huyện Hải Hậu, tham gia một phiên chợ cá sớm ngay tại bờ biển và khám phá mô hình khai thác hải sản đảm bảo vệ sinh ATTP tại đây.