NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 10 – GÀ HỒ BẮC NINH – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 10 – GÀ HỒ BẮC NINH

Posted On September 22, 2017 at 4:06 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 10 – GÀ HỒ BẮC NINH

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 10 – GÀ HỒ BẮC NINH

“Em ơi theo anh về bên kia sông Đuống, quê anh làng Lạc Thổ, nơi có tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong, có núi Nghiên, bút Tháp đẹp như tranh” Mời Bạn cùng chuyến xe NNS theo lời mời ngọt ngào trên mà xuôi về bên kia sông Đuống , và tìm hiểu cách những người dân Lạc Thổ cùng đang cùng nhau bảo tồn một “linh vật” bước ra từ tranh Đông Hồ – giống gà Hồ tiến vua.