NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 98 – THỊT LỢN SINH HỌC – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 98 – THỊT LỢN SINH HỌC

Posted On September 21, 2017 at 11:34 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 98 – THỊT LỢN SINH HỌC

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 98 – THỊT LỢN SINH HỌC

Tại xã Thọ Lộc, Phúc Thọ (Hà Nội), gia đình ông Nguyễn Đình Hùng đã nuôi lợn thành công theo mô hình lợn sinh học. Theo mô hình này, lợn được cho ăn thức ăn sinh học được chế biến từ bột ngũ cốc và men vi sinh. Sau khoảng 6,5 tháng đến 7 tháng, lợn đã đạt tiêu chuẩn để có thể xuất chuồng.