NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 2 – GẠO NẾP THƠM BẮC NINH – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 2 – GẠO NẾP THƠM BẮC NINH

Posted On September 21, 2017 at 6:21 pm by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 2 – GẠO NẾP THƠM BẮC NINH

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 2 – GẠO NẾP THƠM BẮC NINH

Cùng chuyến xe Nông Nghiệp Sạch đến với Bắc Ninh và đến với một trong những loại gạo nổi tiếng của nước ta: Nếp Cái Hoa Vàng.