NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN

Posted On September 13, 2017 at 7:04 am by / Comments Off on NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN

NÔNG NGHIỆP SẠCH SỐ 84 – GÀ ĐỒI SÓC SƠN

Với điều kiện thuận lợi là địa thế đồi dốc thoải, nhiều hộ dân tại Sóc Sơn đã và đang phát triển nghề nuôi gà thả đồi. Từ con giống được chọn lọc cẩn thận, gà được chăm sóc theo chế độ nuôi thả nên gà khỏe mạnh, mào đỏ tươi, mắt sáng, sắc lông óng mượt. Mỗi năm, các hộ chăn nuôi gà đồi tại Sóc Sơn cung cấp cho thị trường khoảng 36.000 con gà thịt.