NHỊP CẦU NHÀ NÔNG KỲ 286 – GIÚP CÂY LÚA KHOẺ – AGRICULTURE