HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – BIỆN PHÁP CHỮA BỆNH CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – BIỆN PHÁP CHỮA BỆNH CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU

Posted On September 6, 2017 at 9:17 pm by / Comments Off on HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – BIỆN PHÁP CHỮA BỆNH CHẾT CHẬM TRÊN CÂY TIÊU

Người hỏi: Phạm Văn Dũng – Ngày 20 tháng 02 năm 2017

Câu hỏi:

Xin hỏi dùng thuốc gì để xử lý và chữa bệnh chết chậm trên cây tiêu?

Câu trả lời:

Để phòng trừ bệnh chết chậm cần sử dụng cả thuốc trừ tuyến trùng và thuốc trừ nấm. Thuốc bảo vệ thực vật phải nằm trong danh mục được cho phép sử dụng. Không hỗn hợp 2 loại thuốc này nếu nhãn không cho phép. Liều lượng và cách sử dụng theo hướng dẫn trên nhãn thuốc.

Việc xử lý thuốc nên được thực hiện trong điều kiện đất đủ ẩm. Chú ý đảm bảo thời gian cách ly, không để lại dư lượng thuốc. Số lần xử lý 2 – 4 lần vào mùa mưa, cách nhau 1 tháng. Có thể sử dụng thuốc sinh học hoặc hóa học. Các loại 

+ Thuốc sinh học:

Áp dụng đối với các cây bị bệnh nhẹ. 

– Thuốc sinh học trừ nấm: Sử dụng một trong các loại sau: Trichoderma harzianum (Zianum 1.00 WP);  Trichoderma viride (Biobus 1.00 WP); Chaetomium cupreum (Ketomium 1.5 x 106 cfu/g bột)…

– Thuốc sinh học trừ tuyến trùng: Sử dụng một trong các loại sau: Abamectin (Tervigo 020 SC); Chitosan (Oligo-Chitosan) (Kaido 50SL, 50WP); Clinoptilolite (Map Logic 90 WP)…

+ Thuốc hóa học:

Áp dụng để xử lý hố các cây bị chết đã đào bỏ, ở các cây bị bệnh trung bình và các cây xung quanh vùng bị bệnh. 

– Thuốc hóa học trừ tuyến trùng: Sử dụng một trong các loại sau: Ethoprophos (Vimoca 10 GR; Nokaph 10 GR; Gold-goat 10 GR; Saburan 10 GR; Starap 100 GR)…

+ Thuốc hóa học trừ nấm:

Sử dụng một trong các loại sau: 

Chlorothalonil + Mandipropamid (Revus opti 440 SC).

Copper Hydroxide (DuPontTM Kocide 53.8 WG, Funguran – OH 50 WP).

Mancozeb  + Metalaxyl  (Mexyl  MZ 72 WP, Tungsin-M 72 WP, Vimonyl 72 WP).

Phosphorous acid (Agri – Fos 400).

Ethoprophos (Vimoca 10 GR; Nokaph 10 GR; Gold-goat 10 GR; Saburan 10 GR; Starap 100 GR).

Phosphorous acid (Herofos 400 SL).

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033