HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – THUỐC TRỊ TẢO ĐỎ + TUYẾN TRÙNG + RỤNG ĐỐT CHO CÂY TIÊU – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – THUỐC TRỊ TẢO ĐỎ + TUYẾN TRÙNG + RỤNG ĐỐT CHO CÂY TIÊU

Posted On September 5, 2017 at 4:21 pm by / Comments Off on HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – THUỐC TRỊ TẢO ĐỎ + TUYẾN TRÙNG + RỤNG ĐỐT CHO CÂY TIÊU

Người hỏi: Hoàng Đức Tám – ngày 07 tháng 08 năm 2017

Câu hỏi:

Xét thấy tảo đỏ + tuyến trùng + rụng đốt làm cho cây vàng lá toàn bộ tôi đã quyết định phun Copper Hydroxide (thương phẩm Champion 57.6 DP) liều lượng 1/2 chỉ định trên bao bì (200l = 150g trong khi chỉ định là 300g = 200l) với lượng phun như vậy thì tiêu có bị rụng quả không (quả đã có sọ).

Câu trả lời:

Thuốc Copper Hydroxide (thương phẩm Champion 57.6 DP) chưa đăng ký trong danh mục thuốc phòng trừ tảo đỏ và bênh hại trên cây hồ tiêu. Do vậy không khuyến cáo sử dụng.

Trường hợp cây tiêu vừa bị tảo đỏ, vừa bị tuyến trùng và rụng đốt làm cho cây vàng lá trong thời gian tiêu mang quả thì nên ưu tiên phòng trừ bệnh do tuyến trùng và nấm gây hại. Sử dụng thuốc phòng trừ tuyến trùng và nấm gây hại đã được đăng ký trong danh mục thuốc được phép sử dụng trên cây tiêu sẽ an toàn và có hiệu quả tốt hơn.

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033