HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP TRỊ RỆP SÁP VÀ TUYẾN TRÙNG CHO CÂY TIÊU – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP TRỊ RỆP SÁP VÀ TUYẾN TRÙNG CHO CÂY TIÊU

Posted On September 5, 2017 at 3:35 pm by / Comments Off on HỎI ĐÁP NÔNG NGHIỆP – PHƯƠNG PHÁP TRỊ RỆP SÁP VÀ TUYẾN TRÙNG CHO CÂY TIÊU

Người hỏi: Nguyễn Minh Nam – Ngày 02 tháng 06 năm 2016

Câu hỏi:

Hiện nay có hai phương pháp trị rệp sáp và tuyến trùng cho tiêu là: 1. đổ trực tiếp xuống đất, 2. phun thuốc lưu dẫn lên cây. Vậy cho tôi hỏi phương pháp nào hiệu quả hơn. Và nên sử dụng loại thuốc nào phù hợp với từng phương pháp?

Câu trả lời:

Hiện nay thuốc dùng để trị rệp sáp và tuyến trùng chủ yếu là thuốc đổ trực tiếp vào đất. Riêng rệp sáp có thuốc Spirotetramat (Movento 150 OD) là phun qua lá.

Thuốc trị rệp sáp:

– Đối với cây tiêu bị rệp sáp gây hại ở rễ, việc phòng trừ rệp sáp hại rễ chỉ có hiệu quả khi cây bắt đầu có triệu chứng chậm phát triển, cây vàng lá nhẹ, rệp sáp chưa tạo ra măng xông.

Khi kiểm tra phần cổ rễ nếu có rệp sáp thì sử dụng một trong các loại thuốc:

+ Spirotetramat (Movento 150 OD).

+ Chlorpyrifos Ethyl (Mapy 48 EC).

+ Emamectin benzoate (Tungmectin 1,9 EC, 5 WG).

+ Dimethoate (Nugor 10 GR).

+ Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin (Tungcydan 60 EC).

+ Imidacloprid (Confidor 700 WG).

+ Alpha – cypermethrin (Motox 5 EC).

+ Rotenone (Dibaroten 5 WP, 5SL, 5GR).

+ Rotenone + Saponin (Dibonin 5WP, 5SL, 5GR)

+ Kết hợp với 0,5 % dầu lửa xử lý vào gốc tiêu: liều lượng 1 – 2  lít dung dịch/ gốc, xử lý 2 – 3 lần cách nhau 15 ngày. 

+ Thuốc trừ tuyến trùng: 

– Thuốc sinh học: 

. Abamectin (Tervigo 020 SC)

. Clinoptilolite (Map Logic 90 WP)

. Paecilomyces lilacinus (Palila 500 WP (5 x 109 cfu/g)

. Cytokinin (Zeatin) (Geno 2005 2 SL)

. Chitosan (Oligo – Chitosan) (Jolle 1 SL, 40 SL, 50 WP; Kaido 50SL, 50WP; Tramy 2 SL)

– Thuốc hóa học

. Ethoprophos (Vimoca 10 GR)

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033