MÔ HÌNH TRỒNG NHIỀU GIỐNG CÀ CHUA TRÊN CÙNG MỘT DIỆN TÍCH – AGRICULTURE