SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH HOÁ BẢO VỆ THỰC VẬT – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Bài Viết Chọn Lọc

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH HOÁ BẢO VỆ THỰC VẬT

Posted On August 29, 2017 at 12:21 pm by / Comments Off on SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH HOÁ BẢO VỆ THỰC VẬT

Môn học Hoá Bảo Vệ Thực Vật được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên các hiểu biết cơ bản về đặc tính vật lý và hóa học, công thức và các tác động sinh học của thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời sinh viên sẽ biết tính toán liều lượng thuốc BVTV để sử dụng, phương pháp đánh giá hiệu lực của thuốc BVTV, hiểu biết, sử dụng đúng và hiệu quả các loại thuốc BVTV.

Sau khi học xong môn học, sinh viên có năng lực hiểu biết, sử dụng và biết cách đánh giá hiệu quả của từng loại thuốc BVTV. Từ đó, sinh viên có khả năng sử dụng thuốc BVTV đúng và hợp lý trong từng điều kiện thực tế cụ thể của từng loại dịch hại trên các loại cây trồng.

– Kiến thức: các khái niệm và nguyên lý cơ bản về thuốc BVTV.

– Hiểu biết: tác dụng của từng loại thuốc BVTV, biết cách sử dụng đúng, hợp lý và đánh giá hiệu quả thuốc BVTV.

– Ứng dụng: sử dụng đúng và hợp lý các loại thuốc BVTV cho từng điều kiện cụ thể.

– Tổng hợp: đề xuất sử dụng và đánh giá hiệu quả thuốc BVTV.

Mời các bạn tải sách ở link sau: 

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH HOÁ BẢO VỆ THỰC VẬT – PHẦN 1

SÁCH HAY TẶNG BẠN – GIÁO TRÌNH HOÁ BẢO VỆ THỰC VẬT – PHẦN 2