SÁCH HAY TẶNG BẠN – CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP – AGRICULTURE
Bài Viết Chọn Lọc

SÁCH HAY TẶNG BẠN – CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Posted On August 28, 2017 at 10:38 pm by / Comments Off on SÁCH HAY TẶNG BẠN – CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Công nghệ sinh học là một trong số những công nghệ mũi nhọn đang được toàn thế giới quan tâm nghiên cứu và ứng dụng.

Để đáp ứng một số nhu cầu của bạn đọc là cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, cán bộ hoạch định chính sách, cán bộ nghiên cứu – ứng dụng công nghệ sinh học và sinh viên các trường đại học có liên quan, tập sách nhỏ này cố gắng hệ thống hóa các khái niệm, phương pháp và kỹ thuật của công nghệ sinh học trong nông nghiệp đang phổ biến trên thế giới và ở nước ta.

Hy vọng rằng tập sách nhỏ này sẽ là một tài liệu tham khảo tốt cho các bạn đọc đang quan tâm đến vấn đề này.

Mời các bạn tải sách ở link sau: SÁCH HAY TẶNG BẠN – CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG NÔNG NGHIỆP

Thông tin liên hệ: 0933.067.033