NGUYÊN NHÂN CÂY MƯỚP ĐẮNG MỚI RA LÁ NON LẠI BỊ BẦM TÍM VÀ MỀM NHŨN – AGRICULTURE
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

NGUYÊN NHÂN CÂY MƯỚP ĐẮNG MỚI RA LÁ NON LẠI BỊ BẦM TÍM VÀ MỀM NHŨN

Posted On August 20, 2017 at 8:57 am by / Comments Off on NGUYÊN NHÂN CÂY MƯỚP ĐẮNG MỚI RA LÁ NON LẠI BỊ BẦM TÍM VÀ MỀM NHŨN

NGUYÊN NHÂN CÂY MƯỚP ĐẮNG MỚI RA LÁ NON LẠI BỊ BẦM TÍM VÀ MỀM NHŨN


Câu hỏi: 2 sào mướp đắng, 2 ngày nay lá non mới ra bị bầm tím và mềm nhũn. Đã dùng thuốc nhưng không đỡ. Hỏi nguyên nhân và biện pháp khắc phục?

Trả lời: TS Đinh Văn Đức chẩn đoán cây mướp đắng bị bầm tán lá non là do một số côn trùng bám ở mặt dưới lá chích hút gây ra và chúng còn là tác …

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033