CÁCH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CÂY MAI BỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Cây Cảnh - Bonsai

CÁCH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CÂY MAI BỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI

Posted On August 20, 2017 at 6:22 am by / Comments Off on CÁCH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CÂY MAI BỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI

CÁCH KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG CÂY MAI BỊ BỌ TRĨ GÂY HẠI


https://www.youtube.com/watch?v=yQJiw_lKLG8&feature=youtu.be

Bọ trĩ cũng có thể là cầu nối để truyền virus từ cây này sang cây khác.

Để diệt trừ bọ trĩ, Bà con có thể phun các thuốc có hoạt chất sau:

+ Imidacloprid ( Confidor, Map Jono 700WP ).

+ Pymetrozine ( Apazin HP 450WP).

+ Spinetoram ( Radiant)

+ Deltamethrin ( Dersi-S )

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033