QUY TRÌNH CHĂM SÓC CÀ PHÊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG – COFFEE CARE PROCESS BASED ON SUSTAINABILITY – AGRICULTURE
Quy trình chăm sóc cà phê bền vững
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

QUY TRÌNH CHĂM SÓC CÀ PHÊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG – COFFEE CARE PROCESS BASED ON SUSTAINABILITY

Posted On August 16, 2017 at 2:16 pm by / Comments Off on QUY TRÌNH CHĂM SÓC CÀ PHÊ THEO HƯỚNG BỀN VỮNG – COFFEE CARE PROCESS BASED ON SUSTAINABILITY

Nhằm xây dựng mô hình chăm sóc cà phê theo hướng GAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt): Sản phẩm an toàn và có chất lượng; an toàn cho người sản xuất; bảo vệ môi trường; nguồn gốc sản phẩm rõ ràng; chuyển giao các biện pháp kỹ thuật và ứng dụng một số sản phẩm phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật của Công ty HỢP TRÍ.

I. MỤC ĐÍCH

Xây dựng mô hình chăm sóc cà phê theo hướng GAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt):

 • Sản phẩm an toàn và có chất lượng.

 • An toàn cho người sản xuất.

 • Bảo vệ môi trường.

 • Nguồn gốc sản phẩm rõ ràng.

 • Chuyển giao các biện pháp kỹ thuật và ứng dụng một số sản phẩm phân bón lá và thuốc bảo vệ thực vật của Công ty HỢP TRÍ.

II.    PHÂN BÓN VÀ LIỀU LƯỢNG

 • Phục hồi sau thu hoạch:

  • Cắt tỉa cành, phục hồi cây:

   • Dưỡng cây: pha 5 lít Hợp Trí Humic 10-5-2+TE với 800 lít nước, phun ướt đều tán lá và quanh gốc. Lượng nước phun 1.000 – 2.000 lít/ha.

   • Bón gốc: trộn chung 10 kg HỢP TRÍ Super Humic  với 20 kg phân vi lượng phân giải chậm Micromate + lượng NKP theo tập quán nông dân để bón cho 1 ha, kết hợp tưới kích ra hoa, đậu trái. Sau khi bón phân, nên tăng cường phun thêm HydroPhos Zn + Bud Booster  (500 ml + 400 g)/phuy 200 lít.

  • Thúc ra hoa  đều (đón hoa) bằng:

   • Phun lên cây: Pha Bortrac + HỢP TRÍ HK 7-5-44+TE (200 ml + 500 g)/phuy 200 lít phun ướt đều tán cây trước khi tưới  nước 7 – 10 ngày.

   • Tưới gốc: pha 1 lít Hợp Trí Humic 10-5-2+TE  với 800 – 1.000 lít nước, tưới 4 – 5 lít/ gốc (tùy theo tuổi cây)

 • Đầu mùa mưa:

  • Bón gốc: trộn 10 kg HỢP TRÍ Super Humic với lượng NKP theo tập quán nông dân/ ha.

  • Chống rụng trái non: dùng Bortrac + Caltrac (200 ml + 200 ml)/phuy 200 lít hoặc Hợp Trí Boroca 250 g/phuy 200  lít  phun 2 lần cách nhau 3 – 4 tuần.

 • Giữa mùa mưa:

  • Bón gốc: trộn 10 kg HỢP TRÍ Super Humic với 20 kg phân vi lượng phân giải chậm Micromate + lượng NKP theo tập quán nông dân/ha.

  • Dưỡng trái: pha 5 lít Hợp Trí Humic 2-0-10+TE  với 800 lít nước, phun ướt đều tán lá và quanh gốc, có thể phun luân phiên với Bud Booster 400 g/phuy 200 lít phun 1 – 2 lần ở giai đoạn trái đang lớn. Phun xen kẽ thêm Zintrac 300 – 400 ml/phuy 200 lít giúp cây tăng khả năng quang hợp, hấp thu dinh dưỡng qua lá, tăng tăng đề kháng với bệnh hại.

 • Cuối mùa mưa:

  • Bón gốc: trộn 10 kg HỢP TRÍ Super Humic + lượng NKP theo tập quán nông dân/ ha.

  • Nuôi dưỡng trái chín đồng đều, quả không bị lép, tăng chất lượng cà phê nhân: dùng HỢP TRÍ HK 7-5-44+TE 700 – 800 g/phuy 200 lít phun 2 lần vào thời điểm 2 tháng, 1 tháng rưỡi trước khi thu hoạch.

  • Trước khi thu hoạch 1 tháng: pha 1 lít Hợp Trí Humic 2-0-10+TE với 800 – 1.000 lít nước, tưới ướt đều quanh gốc 4 – 5 lít/ gốc.

III. PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH

 • Rửa vườn tắm cây diệt mầm bệnh, nấm, rong rêu, bồ hóng: pha Norshield 86.2WG 300 g/phuy 200 lít phun ướt đều tán cây, tán lá. Có thể hỗn hợp với Zintrac 300 – 400 ml/phuy 200 lít.

 • Phòng bệnh vàng lá, thối rễ: dùng Norshield 86.2WG + Phytocide 50WP (50 g + 15 g)/30 lít nước hay EDDY 72WP 50g/ 20 lít nước  tưới  4 lít/gốc. Khi có biểu hiện bệnh tưới 5 – 6 lít/gốc tâp trung vào vùng cổ rễ, tưới 2 – 3 lần cách nhau 7 – 10 ngày. Lưu ý: nên tưới phòng vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

 • Diệt rệp sáp, rệp vẩy, rệp dính, kiến: phun Maxfos 50EC 400 – 500 ml/phuy 200 lít. Trong trường hợp rệp sáp hại rễ, khi thấy đất vùng cổ rễ bị khô nên tưới nước trước 1 ngày, sau đó tưới thuốc đã pha (4 – 8 lít/gốc, tùy theo gốc lớn nhỏ) để thuốc ngấm xuống tới vùng rễ bị hại. Bị rệp sáp gây hại nặng, bới đất lộ cổ rễ, tưới thuốc khi vùng rễ đủ ẩm, lấp đất lại.

 • Trừ mọt đục cành, đục quả: dùng Carbosan 25EC 400 – 500 ml/phuy 200 lít phun ướt đều chùm quả. Có thể hỗn hợp Carbosan 25ECMaxfos 50EC (300 ml +  300 ml)/phuy 200 lít phun một lần để trừ những đối tượng kể trên.

 • Phòng bệnh rỉ sắt, khô cành – khô quả, nấm hồng, đốm lá: pha Norshield 86.2WG 300 g/phuy 200 lít phun ướt kỹ hai mặt lá vào đầu, giữa và cuối mùa mưa.

Hỗ trợ thông tin: 0933.067.033