SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 35: QUẢN LÝ BỆNH CHÁY BÌA LÁ TRONG MÙA MƯA – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 35: QUẢN LÝ BỆNH CHÁY BÌA LÁ TRONG MÙA MƯA
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 35: QUẢN LÝ BỆNH CHÁY BÌA LÁ TRONG MÙA MƯA

Posted On August 10, 2017 at 8:50 am by / Comments Off on SỨC MẠNH SINH HỌC KỲ 35: QUẢN LÝ BỆNH CHÁY BÌA LÁ TRONG MÙA MƯA

PHẦN 1:

https://www.youtube.com/watch?v=T00bwBmTSY8

PHẦN 2:

https://www.youtube.com/watch?v=25K4oDF_Ndw

PHẦN 3:

https://www.youtube.com/watch?v=Y4k6o_kRFsE

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033