NHẬN BIẾT THIẾU PHỐT-PHO (LÂN) QUA LÁ CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

NHẬN BIẾT THIẾU PHỐT-PHO (LÂN) QUA LÁ CÂY TRỒNG

Posted On August 5, 2017 at 2:50 am by / Comments Off on NHẬN BIẾT THIẾU PHỐT-PHO (LÂN) QUA LÁ CÂY TRỒNG

Photpho cần cho tất cả các loại cây trồng nhưng rõ rệt nhất là với cây họ đậu vì ngoài khả năng tham gia trực tiếp vào các quá trình sống của cây, chúng còn thúc đẩy khả năng cố định đạm của vi sinh vật cộng sinh.

– Khi thiếu P, lá cây ban đầu có màu xanh đậm, sau chuyển màu vàng, hiện tượng này bắt đầu từ các lá phía dưới trước, và từ mép lá vào trong. Cây lúa thiếu P làm lá nhỏ, hẹp, đẻ nhánh ít, trỗ bông chậm, chín kéo dài, nhiều hạt xanh, hạt lép. Cây ngô thiếu P sinh trưởng chậm, lá có màu lục rồi chuyển màu huyết dụ.

– Thừa P không có biểu hiện gây hại như thừa N vì P thuộc loại nguyên tố linh động, nó có khả năng vận chuyển từ cơ quan già sang cơ quan còn non.

thiếu lân

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033