NHẬN BIẾT THIẾU KALI DỰA VÀO BIỂU HIỆN CỦA LÁ CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Chat hỗ trợ
Chat ngay
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

NHẬN BIẾT THIẾU KALI DỰA VÀO BIỂU HIỆN CỦA LÁ CÂY TRỒNG

Posted On August 5, 2017 at 7:39 am by / Comments Off on NHẬN BIẾT THIẾU KALI DỰA VÀO BIỂU HIỆN CỦA LÁ CÂY TRỒNG

Kali cần thiết cho mọi loại cây trồng, nhưng quan trọng nhất đối với nhóm cây chứa nhiều đường hay tinh bột như lúa, ngô, mía, khoai tây … Bón K sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng N và P.

Biểu hiện rất rõ khi thiếu K là lá hẹp, ngắn, xuất hiện các chấm đỏ, lá dễ héo rũ và khô. Cây lúa thiếu K sinh trưởng kém, trỗ sớm, chín sớm, nhiều hạt lép lửng, mép lá về phía đỉnh biến vàng. Ngô thiếu K làm đốt ngắn, mép lá nhạt dần sau chuyển màu huyết dụ, lá có gợn sóng. Điều đặc biệt là K có vai trò quan trọng trong việc tạo lập tính chống chịu của cây trồng với điều kiện bất thuận (hạn, rét) cũng như tính kháng sâu bệnh, vì vậy nếu thiếu K sẽ làm những chức năng này suy giảm đi.

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033