NHẬN BIẾT CÂY TRỒNG THIẾU LƯU HUỲNH QUA LÁ – AGRICULTURE
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

NHẬN BIẾT CÂY TRỒNG THIẾU LƯU HUỲNH QUA LÁ

Posted On August 5, 2017 at 7:44 am by / Comments Off on NHẬN BIẾT CÂY TRỒNG THIẾU LƯU HUỲNH QUA LÁ

Lưu huỳnh tham gia trong thành phần protein, axit amin, vitamin, có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi lipit và sự hô hấp của cây. 

– Biểu hiện đặc trưng khi cây thiếu S cũng có hiện tượng vàng lá như khi thiếu N, tuy nhiên khác với thiếu N là hiện tượng vàng lá xuất hiện ở các lá non trước các lá trưởng thành và lá già. Khi cây thiếu S, gân lá chuyển vàng trong khi phần thịt lá vẫn còn xanh, sau đó mới chuyển vàng. Kèm theo những tổn thương trước hết ở phần ngọn và lá non, cộng với sự xuất hiện các vết chấm đỏ trên lá do mô tế bào chết.

Tư vấn kĩ thuật: 0933.067.033